Battleship | Øv på koordinatsystmet | Spill

Spill: Battleship

Last ned ressurs for å spille i klasserommet.

Regler:
1. Det spilles en mot en.
2. Plasserer dine krigsskip i koordinatsystemet.
3. Dere skyter et skudd hver eller et skudd for hvert skip dere har.
4. Du sier koordinatene der du skyter. F.eks. vil (2,3) bety at du skyter på punktet som er 2 på x-aksen, og 3 på y-aksen.
5. Spillet er ferdig når en har senket alle fiendens skip.

Bilde er borte