Velg ditt fag

Fag Beskrivelse
1T 1T laget av skolefag.no. Følger strukturen i boka "Matematikk 1T", av Aschehoug (2020)".
Fysikk1 Fysikk1 med Eivind. Laget for å følge boka Ergo. Mulighet for å følge RomStoffTid 1 også.
Fysikk2 Fysikk2 med Eivind. Laget for å følge boka Ergo. Mulighet for å følge RomStoffTid 2 også.

Skolefag.no er det perfekte verktøyet for lærere som ønsker å bruke omvendt undervisning i fysikk. En av de største fordelene med omvendt undervisning er at elevene kommer forberedt til timene, og at de har mulighet til å skrive hva de lurer på, før timen starter. Slik blir undervisningen mer treffsikker.

Oppdateringer:
18.07: Fysikk1 er oppdatert med spørsmål til alle delkapittel.
18.06: Alle urler er endret, dette hindrer url-endringer i framtiden.
18.06: Matematikk 1T er laget av skolefag.no.
18.06: Alle tidligere brukere er slettet for å gjøre forbedringer til neste skoleår.
12.03: Mange skoler er stengt grunnet Coronaviruset. Skolefag.no ønsker å hjelpe elever og lærere med hjemmeundervisning.
19.02: Det er mulig å følge boka RomStoffTid for fysikk1 og fysikk2.
03.01: Mulighet til å gi lekser, og legge inn spørsmål underveis.