Om nettstedet

Nettstedet er laget av Vegard Kjøsnes, lærer i fysikk og matematikk. Prosjektet kom i gang på grunn av en pappapermisjon høsten 2018, og et ønske om å lære Python. Nettstedet har vært i drift siden høst 2019, med en klasse i fysikk2.

Innholdet på nettstedet er laget av ulike lærere. Jeg vil spesielt takke Eivind Hillesund, som har laget samtlige videoer i Fysikk, og gitt oss tillatelse til å bruke disse.

Tanken bak

Skolefag.no er en slags "omvendt undervisning light". Det er ikke meningen at elevene skal være ferdig utlært i temaet når de kommer til timen, og det vil være behov for noe gjennomgang.

Viktige prinsipper for skolefag.no:

Hvordan lykkes med omvendt undervisning?

Min erfaring er at det viktigste er at elevene opplever leksen som viktig. Jeg pleier å gjøre følgende:

Veien vidre og kontakt

Kontakt til nettstedet rettes til: vegard.kjoesnes@gmail.com

Det jobbes med å vidreutvikle flere fag. Vi tar gjerne imot hjelp til dette. Vi tar også imot idéer til hvordan vi best mulig kan utvikle nettstedet framover. Forløpig har vi planer om å: