Eksamensoppgave 6 - 2020H eksempel

Figuren viser grafen til tredjegradsfunksjonen \(f\).
Figuren viser også tangentene til grafen i tre ulike punkter.

Bruk tangentene til å bestemme et uttrykk for den deriverte funksjonen \(f'\) .