Eksamensoppgave 3 - 2020H eksempel

I et kvadrat er diagonalen én enhet lengre enn sidekanten.

Beregn den eksakte lengden til sidekantene i kvadratet. Vis utregning.