Eksamensoppgave 1 - 2020H eksempel

Adil er med i et orienteringsløp.
Postene som er satt ut gir enten 2 poeng eller 5 poeng.
Han finner 13 poster og får til sammen 38 poeng.

Hvor mange av de 13 postene gir 2 poeng?