Til topps | Grunnleggende regneferdigheter | Spill

Spill: Til topps

To og to spiller mot hverandre. Hvert lag kaster 5 terninger. Tallene terningene viser skal brukes til "å klatre med".

Regler: Eksempel:
Dersom man kaster: 3, 3, 3, 5 og 5 kan man klatre slik:
1 = 3/3
2 = 5-3
3 = 3
4 = 5-3/3
5 = 5
6 = 5 + 3/3
7=3*3-(5-3)
osv.

Variasjonsmuligheter:
Bruk andre typer terninger (f.eks terninger med åtte sider)
Bruke et begrenset antall regneoperasjoner.
Spill i flere omganger. I omgang 2 starter spillerne fra der de stanset i omgang 1.
Andre lagstørrelser, eller en mot en.")