Terningbingo | Startere

Terningbingo

Oppskrift til eleven:

1. Tegn ett brett med 3x3 ruter.

2. Fyll inn tall i hver rute som tilsvarer summen av to terninger (dvs tallene 2-12).

3. Bytt på hvem i klassen som kaster to terninger og leser opp summen av de.

4. Hvis du har tallet på brettet, kan du krysse av på brettet ditt. Tre på rad gir bingo.