Smeltende snøball | Modellering i praksis | Rike oppgaver

Smeltende snøball - Del11. Omtrent hvor lang tid tar det før snøballen smelter?
2. Gjett så nær du kan.
3. Gi et svar du vet er for lite.
4. Gi et svar du vet er for høyt.
5. Hvor mange forskjellige måter kan en regne ut smeltetiden på?
6. Hva vil du trenge av informasjon for hver metodene som du fant over ?

Smeltende snøball - Del2

Denne gangen skal du regne ut hvor lang tid det tar med å se på utviklingen til snøballen sin vekt og diameter over tid.

Bilde - Utvikling av vekt og diameter over tid

Dokumenter som kan printes ut

Smeltende snøball - Del3

Fasit

Denne oppgaven er sterkt inspirert av Dan Mayer.