Skriv tallene fra 1 til ... | Hoderegning | Lek i matematikktimen

Skriv alle tallene fra 1 til 10

Skriv tallene fra 1 til 10 med fire 2-tall.

Prøv å få svaret på et regnestykket der du bruker fire 2-tall til å bli alle tallene fra 1-10 (og høyere).

Regler:
• Du må bruke alle fire 2-tallene
• Du kan bruke alle mulige regneoperasjoner (her kan du øke/senke vanskelighetsgraden ved å begrense regneoperasjonene)
• Du må sette opp ett regnestykket som er skrevet riktig iht regnerekkefølge

Eksempel:
2+2+2+2=8
(2+2+2)/2=3

Andre versjoner:
- Kast fire terninger istedenfor å bruke fire 2-tall.
- Finn så mange tall du klarer i stigende rekkefølge i løpet av 5 min.
- Hvor mange av tallene mellom 1 og 30 klarer du å lage på 5 min?