Rutesum | Hoderegning | Lek i matematikktimen

Rutesum

Målet er å komme fra det ene hjørnet til det andre, og oppnå en spesiell sum.
I bildet til venstre ser vi oppgaven som eleven får utdelt. Her skal løsningstallet være 19.
Bildet til høyre viser korrekt løsning.
Rutesum Rutesum løsning

Det anbefales å printe ut et ark til hver, i variert vanskelighetsgrad for mestring.
Under kan to ferdiglagde rutesumdokument lastes ned, samt excelark som gjør at du enkelt kan lage egne.

Rutesum lett
Rutesum middels
Excelfil for å lage egne. 4x4