Nær blinken | Regnerekkefølge | Spill

Spill: Nær blinken

Førstemann kaster fire terninger. Tallene spilleren får brukes til å lage et regnestykke. Målet er å komme så nært et tall som mulig. I dette eksemplet velger vi 24 som blink. Det er lov å bruke alle regnearter. Deretter kaster neste spiller og gjør det samme. Den som kommer nærmest får 1 poeng. Ny runde. Den spilleren som først har 5 poeng vinner.

Eksempelbilde på nær blinken

Variasjonsmuligheter:
Kast med større antall terninger.
Begrens eller utvid hvilke regnearter det er lov å bruke.
La spilleren som ikke kaster bestemme blinken. Tall mellom 5 og 30.
Begrense tenketiden til 15 sekunder.