Magisk kvadrat | Startere

Magisk kvadrat

Plukk ut kortene fra 1 (ess) til 9 i en farge. Kortene skal flyttes slik at summen av kortene blir den samme i alle radene og kolonnene og i diagonalene.

Magisk kvadratVariasjoner:
En kan bruke et 3*3 rutenett hvor de skriver tallene 1 til 9 isteden. Da slipper du å bruke mange kortstokker. En enkel utgave til printing finner du her.