Hesteveddeløpet | Sannsynlighet | Spill

Hesteveddeløpet

Last ned spillebrett her. En empirisk løsning av problemet finnes her.

Regler:
1. Del inn i grupper på tre og tre.
2. Kast terning om hvem som får velge plassering først. Spillerene velger deretter hvilke felt de vil spille på, helt til alle 12 rutene er valgt.
3. Kast to terninger. Hvis du f.eks får 2 og 3 kan hesten på rute 5 gå fram et hakk frem.

Det store hesteveddeløpet

4. La elevene spille et par omganger.
5. Stopp dem. Diskuter "Er spillet rettferdig?" Gi dem ett eller to minutter til å legge frem sine ideer.
6. Hvilken hest bør du ikke velge, om du vil komme først til mål?
7. Hvilken hest har størst sjanse for å vinne, og hvorfor?Vidre arbeid - Hesteveddeløp 2

Som oppfølgning til dette spillet har vi laget hesteveddeløp 2. Dette er et mer krevende spill å analysere og egner seg for videregående skole.
Her kan du finne empiriske løsninger til spillet.


Det store hesteveddeløpet2