Eksamensoppgave 9a - 2020H eksempel

Hanne er kunstner og arbeider med rektangler i ulike størrelser. Lengdene til sidene i rektanglene er hele tall.
Hun vil dekke et rektangel med små røde kvadrater. Kvadratene skal ligge tett inntil hverandre, og alle skal være like store.
Hanne vil lage en algoritme som hun kan bruke for å finne ut hvor store kvadratene maksimalt kan være.
Hun har laget noen figurer som skal vise hvordan hun tenker.

a) Lag en algoritme som beskriver måten Hanne vil løse problemet på.