Eksamensoppgave 8b - 2020H eksempel

Punktene A, B og C ligger på de to parallelle linjene m og n. AB = 7, AC = 5 og avstanden mellom de parallelle linjene er 4.
a) Forklar at \(\sin v = \sin {\angle BAC}\).

b) Beregn arealet av \(\triangle ABC\)
  • uten å bruke arealsetningen
  • ved å bruke arealsetningen