Eksamensoppgave 7b - 2020H eksempel

a) Gjør rede for hvordan du kan avgjøre om polynomet \(2x^3+5x^2-11x+4\) er delelig med \((2x-1)\), uten å utføre divisjonen.

b) Robina har utført divisjon under. Vurder besvarelsen til Robina.