Eksamensoppgave 7a - 2020H eksempel

a) Gjør rede for hvordan du kan avgjøre om polynomet \(2x^3+5x^2-11x+4\) er delelig med \((2x-1)\), uten å utføre divisjonen.