Eksamensoppgave 5a - 2020H eksempel

Grafen viser temperaturen ved Lindesnes fyr x timer etter midnatt et døgn i januar.
Stigningstallet til den rette linja som går gjennom punktene (4, 4,7) og (14, k) er 0,26.

a) Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.