Eksamensoppgave 4b - 2020H eksempel

Monica har laget programmet nedenfor. Hun har lagt inn kommentarer som viser hva programmet vil gjøre i linje 1, i linje 3 og 4, i linje 6 og 7 og i linje 9.

a) Forklar hva resultatet vil bli når Monica kjører programmet.
Begrunn hvorfor resultatet vil bli slik.
b) Utvid programmet slik at det skriver ut tilnærmede verdier for eventuelle nullpunkter.