Eksamensoppgave 4a - 2020H eksempel

Monica har laget programmet nedenfor. Hun har lagt inn kommentarer som viser hva programmet vil gjøre i linje 1, i linje 3 og 4, i linje 6 og 7 og i linje 9.

a) Forklar hva resultatet vil bli når Monica kjører programmet.
Begrunn hvorfor resultatet vil bli slik.