Eksamensoppgave 1 - 2020H eksempel

Matematikeren Heron fra Alexandria har fått en formel oppkalt etter seg.
Vi kan bruke Herons formel til å beregne arealet T av en trekant med sider a, b og c.

\(T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \) der \(s = \frac{a+b+c}{2} \)

Trekanten ABC har sider som er 13 cm, 14 cm og 15 cm.
Hvor stort areal har trekanten?