Eksamensoppgave 10 - 2020H eksempel

Funksjonen f er gitt ved

\(f(x)=\frac{a(x-1)(x+b)}{x^2-1}\)

Utforsk og beskriv egenskapene til f når a og b er reelle tall.