Eksamensoppgave 9 - 2020H eksempel

En figur består av en rettvinklet trekant ABC og tre kvadrater.
Arealet av det største kvadratet er lik summen av arealene av de to minste kvadratene.
Arealet av det største kvadratet er 1,69 dm2 og AB = 0,12 m.
Beregn hvor mange centimeter AC er. Vis utregning.