Eksamensoppgave 8 - 2020H eksempel

Wenche har to kredittkort for kjøp av drivstoff.
Det ene kortet gir 5 % rabatt på kjøpesummen.
Det andre kortet gir 1 % rabatt på kjøpesummen og i tillegg 50 øre rabatt per liter drivstoff.
Wenche regner med å bruke 6000 L drivstoff i løpet av et år.

Vurder hvilket kredittkort det lønner seg å bruke.