Eksamensoppgave 7c - 2020H eksempel

Guri har laget programmet nedenfor.
a) Hva regner programmet ut?
b) Kommenter og forklar hver linje i programkoden.
c) Utvid programmet slik at det skriver ut resultatet av beregningene sammen med en tekst som forklarer hva som er beregnet.