Eksamensoppgave 7b - 2020H eksempel

Guri har laget programmet nedenfor.
a) Hva regner programmet ut?
b) Kommenter og forklar hver linje i programkoden.