Eksamensoppgave 7a - 2020H eksempel

Guri har laget programmet nedenfor.

a) Hva regner programmet ut?