Eksamensoppgave 6 - 2020H eksempel

Pytagoras brukte det harmoniske gjennomsnittet i forbindelse med musikk.
Sammenhengen mellom det harmoniske gjennomsnittet H og de fire tallene a, b, c og d er:

\(\frac{4}{H} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} +\frac{1}{d}\)

Beregn det harmoniske gjennomsnittet av tallene 2, 4, 8 og 16. Vis utregning.