Eksamensoppgave 5 - 2020H eksempel

Eva gikk fra Trondheim til Hommelvik. Hun brukte 4 timer.
Adam gikk fra Hommelvik til Trondheim. Han brukte 5 timer.
De startet samtidig og gikk i jevnt tempo uten pauser. Avstanden mellom Trondheim og Hommelvik er 20 km.
Hvor lang tid tok det før Adam og Eva møtte hverandre? Begrunn svaret ditt.