Eksamensoppgave 2 - 2020H eksempel

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
Forfatter: Lene Ødegård Olsen
Publisert 20. april 2018

I fjor var andelen som benyttet seg av video- og filmmedier, som inkluderer strømmetjenester, 37 prosent. Økningen de siste årene har vært betydelig.

Andelen som bruker video- og filmmedier per døgn, har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via internett har kommet med i undersøkelsen fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt, viser nye tall fra Norsk Mediebarometer 2017. I 2016 var andelen som benyttet seg av video- og filmmedier, som inkluderer strømmetjenester, 26 prosent. I 2017 var den 37 prosent, sier statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB.

70 prosent av dem som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2017, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Seks år tidligere var denne andelen 35 prosent.

Andelen som bruker CD-spillere, er fortsatt på vei nedover. Andelen som lytter på lydmedier per døgn totalt sett, har økt betydelig siste år og var 50 prosent i 2017, det samme som i 2000.

Fra 2011 til 2017 økte andelen som brukte strømmete lydfiler fra internett.
Hvor mange prosent var økningen?